Dispozitive pentru marcare, dispozitive de măsurare a înălţimii