Siguranţă, protecţie la impact, bandă de avertizare, oglinzi