Dispozitive de verificare a momentului de torsiune, instrumente de măsurare