Dispozitive de presetare a uneltelor, instrumente de reglare şi măsurare